Karja- ja maatalouden tilojen puhdistukset ja desinfioinnit

Karja- ja maatalouden tilojen puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa joko normaalina huoltotoimenpiteenä, tai viranomaisten edellyttämänä tartuntasaneerauksena. Peruskäytännöt ovat kummassakin tapauksessa samat.

Tiloissa suoritetaan aluksi huolellinen mekaaninen puhdistus. Kaikki irtoava pöly, lanta ja roska poistetaan. Tarvittaessa myös rehuvarastot tyhjennetään.

Alkudesinfektiossa desinfektioaine levitetään kaikille pinnoille valmistajan ohjeen mukaisina pitoisuuksina ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

Vuorokauden kuluttua tehdään perusteellinen mekaaninen pesu painepesurilla kohtuullista lämpötilaa, painetta ja desinfioivaa pesuainetta käyttäen. Rakenteita puretaan tarvittavilta osin. Eteistilat, sosiaalitilat, pakkaustilat, rehuvarastot ja rehunkäsittelylaitteet, sekä ilmastointi puhdistetaan ja desinfioidaan samanaikaisesti varsinaisen tuotantotilan kanssa. Automaattiset ruokintajärjestelmät pestään ja desinfioidaan. Piha-alueilla suoritetaan tarvittavat toimenpiteet.