Vesivahinkojen kuivaus- ja mittaustyöt

Vesi- ja kosteusvauriot ovat pahimpia kiinteistöjen tuhoajia. Ne voivat olla akuutteja, kuten tulvimiset, tai piileviä, kuten putkivuodot. Vesi- ja kosteusvauriot on korjattava heti, kun ne havaitaan. Vauriot on paikannettava ja todennettava mahdollisimman pian, jos niitä epäillään rakennuksessa olevan. Korjaamattomat vesi- ja kosteusvauriot aiheuttavat suuria taloudellisia lisäkuluja, jos niiden korjauksia lykätään. Kosteus aiheuttaa myös homevaurioita ja vakavia terveysriskejä.

Arvokiinteistössä piilevä kosteusvaurio

Rakennuksen seinusta on asfaltoitu siten, että kaato on rakennukseen päin. Sadevesi virtaa kivijalkaan ja siitä kellariin. Kohteen pihojen kaadot on korjattava ja salaojituksen olemassaolo ja kunto tarkistettava.

Kun vaurion aiheuttanut vika tai puute on korjattu, voidaan kuivaustyöt aloittaa selvittämällä vaurion laajuus ja kuivauksen tarpeet. Irtoava pinnoite poistetaan. Homeinen purkujäte toimitetaan asiallisesti pakattuna jätteenkäsittelylaitokseen.

Mekaanisen purkutyön jälkeen suoritetaan homeenpoistokäsittely. Käsittelyssä käytetään vetyperoksidiliuosta. Homeenpoistokäsittelyn tuhoamat sieni-itiöt ja rihmastot eivät jatkossa haittaa jatkotoimenpiteitä, tai vaaranna tiloissa työskentelevien terveyttä.

Homeenpoistokäsittelyn varoajan umpeuduttua tilaan asennetaan tarvittava määrä kuivaimia. Kuivain puhaltaa kuivattua ilmaa. Ilmasta kerätty kosteus johdetaan höyrynä ulos poistoputken avulla venttiilin kautta. Tuloilman suodatin puhdistetaan kuivaustyön loputtua ja tarvittaessa myös sen aikana.

Kuivaustyö on valmis, kun kosteusmittauksilla todetaan riittävä kuivuusaste. Tämän jälkeen voidaan aloittaa vahingon varsinaiset korjaustyöt.